Terugblik 2015

Op 29 januari 2015 vond het 2e congres Food in de Delta plaats in het Arion Hotel te Vlissingen.  Het congres stond in het teken van de agri- en aqua business met als kernthema’s innovatie, ondernemerschap en het regionale product. De dagvoorzitter was Sabine Verburg, projectmanager van Lekker Regionaal Product.                             Door verder te scrollen zult u onder het verslag een foto impressie treffen van het congres.                        

Ontbijt

Het congres startte met een Zeeuws ontbijt. De gastheer tijdens het ontbijt was Gedeputeerde Kees van Beveren van de Provincie Zeeland.

Blok 1: Innovatie in de food

Kees van Beveren – Gedeputeerde Staten

Kees van Beveren opende blok één met een aantal interessante inzichten. Zeeland is erg bescheiden terwijl de Zeeuwse producten de hele wereld overgaan. Om de Zeeuwse producten op de kaart te houden, is ondernemerschap en innovatie erg belangrijk. Zeeuwen zijn misschien niet de meest innoverende mensen, maar één ding is zeker samenwerken kunnen Zeeuwen wel.

Jan van Rijsingen – Topteam Agri&Food

Jan van Rijsingen startte met een thema dat erg belangrijk gaat worden voor de Zeeuwen: innovatie.  Door een groeiende wereldbevolking moeten er innovatieve oplossingen komen voor de foodsector. Het realiseren is alleen een uitdaging, want door verstedelijking zijn er minder boeren. Belangrijk is om een toegevoegde waarde te koppelen aan voedsel, zoals gezond/duurzaam/smakelijk/gemakkelijk. De meeste kansen liggen in het internationaliseren, met name in de MKB sector. Daarom is het belangrijk om één te zijn in Nederland, samenwerking is hiervoor noodzakelijk.

Xander Beks & Froukje Kooter – Foodport Zeeland

Xander Beks en Froukje Kooter gingen in op de toekomst van de foodsector en dan met name de rol van jongeren hierin.  Jongeren hebben een nieuwe bedrijvigheid en hebben een frisse kijk op zaken. Jongeren zitten volgens Xander Beks alleen te weinig achter het stuur. De wat “oudere” generatie werkten vaak onder het motto ‘oud vertrouwd’. De jongeren zien echter mogelijkheden om te innoveren. Dit is volgens Froukje Kooter één van de redenen waarom jongeren meer aan het stuur moeten komen.

Mark Verhage – Akkerbouw 2.0 Hightech Sensing

Het  pilot project waar Mark Verhage over vertelde, is iets wat we in de toekomst zeker terug gaan zien. Via een vliegtuig met een hyperspectrale camera worden akkers in de gaten gehouden.  Deze camera meet de biomassa, de temperatuur en de hoeveelheid vocht van het oppervlak.  Via de camera ziet de boer welke stukken grond meer voedingsstoffen nodig hebben.

Ruim 40 boeren komen regelmatig bij elkaar om te discussiëren wat er nog geoptimaliseerd kan worden. Er zijn al een aantal aspecten die worden verwacht: bodemonderzoek, opbrengstmeting en de mogelijkheid om data van deelnemers te kunnen vergelijken.

Blok 2: Ondernemerschap en het regionale product

Tilly Sintnicolaas – Zuidwestervis

De Zuidwestervis weerspiegelt samenwerking en innovatie. De vis uit de Noordzee wordt veel geëxporteerd en heeft daardoor een slechte positie in Nederland. Door een samenwerking van verschillende vissers binnen deze sector zijn er verbeteringen geweest op het gebied van het duurzaam vangen en de marketing van het product. Door deze innovatieve aanpassingen is de productieketen geoptimaliseerd en wordt de vis vaker verkocht in supermarkten onder het motto eet vers, koop lokaal.

Franca de Winter – Vers & Handig

France de Winter is een Zeeuwse onderneemster die veel te maken heeft met de logistieke kant van de foodsector.  Franca de Winter heeft vier concepten die inspelen op de trends van nu: Fruitje?, Kistje.nu, Leuk Zeeuws en Vers & Handig. Uit haar concepten blijkt dat innovatie verschillende verschijningsvormen heeft. Een optimale samenwerking met partners is voor haar de sleutel tot succes binnen deze concepten.

Lisette Kreischer – The Dutch Weed Burger

Een onderdeel van innovatie binnen de voedselketen zijn nieuwe producten. Lisette Kreischer heeft zo een nieuwe product bedacht, The Dutch Weed Burger. Een burger gemaakt van zeewier uit de Oosterschelde. The Dutch Weed Burger draait om drie aspecten: “Familiarity, craving en bite”. Zo een innovatief product kan bijdragen aan de groeiende wereldbevolking, zoals Jan van Rijsingen vermeldde in zijn presentatie. Door een optimale samenwerking met lokale ondernemers is zeewier een perfect product. Het heeft namelijk niet veel nodig om te groeien, alleen zout water en genoeg zon.

Lunch

Na het tweede blok was er een lunch met heerlijke, lokale Zeeuwse producten, maar ook The Dutch Weed Burger is geprobeerd door de bezoekers van Food in de Delta.

Blok 3: De foodsector in een breder perspectief

Jack Kloosterboer – Kloosterboer Vlissingen

Jack Kloosterboer ging in op de toegevoegde waarde van de Zeeuwse havens in de foodsector. Nederland is volgens hem een infrastructuurland. Hierdoor is er een goede logistiek mogelijk. Goedkoop produceren staat alleen niet gelijk aan goedkoop vervoeren. Dit moet strategisch uitgedacht worden en samenwerking is hier van belang. “It is not about price but about logistics”.  Op het gebied van logistiek is volgens hem nog veel voordeel te winnen.

Esther de Lange – Europees Parlement

Energie en voedsel zullen de grootse uitdagingen worden in Europa de komende jaren. De deltaregio is goud in Europa maar er moet wel strategisch mee omgegaan worden. Wie niet groot is moet namelijk slim zijn. De kansen liggen de komende jaren op het gebied van: water, grondstoffen, productiviteit en innovatie en verbindingen. De bedreigingen zijn: eiland denken, lastendruk en draagvlak.

Ruud Huirne – Rabobank Nederland, directeur Food & Agri

De Rabobank heeft een Banking for Food visie waarbij een aantal aspecten centraal staan: de voedselbeschikbaarheid moet omhoog, gezonde voeding stimuleren, stabiliteit verhogen en de logistiek moet beter worden geregeld. De Rabobank verleent drie diensten voor haar klanten: financiering, kennis en netwerken. De belangrijkste hierin zijn kennis en netwerken, zodat er innovatieve samenwerkingen plaats kunnen vinden. Aandachtspunten voor deze samenwerkingen zijn: verantwoorde productiviteit, houdbare rentabiliteit, minder voedselverspilling, verduurzaming van grondstoffen en het stimuleren van gezonde voeding.

Netwerkborrel

Het congres werd afgesloten door een netwerkborrel aangeboden door Lekker Regionaal Product.

Impressie:

 IMG_0361_2  IMG_0349_2
 IMG_0402_2  IMG_0400_1
 IMG_0477_2  IMG_0486_2
 IMG_0458_2  IMG_0474_2
 IMG_0507_2  IMG_0515
 IMG_0344_2  IMG_0573_3
 IMG_0529  IMG_0524_2
 IMG_0550_2  IMG_0587_2
 IMG_0590_2  IMG_0601_2
 IMG_0654_2  IMG_0678
 IMG_0668_2  IMG_0712_2
 IMG_0715_2  IMG_0718_2
 IMG_0730_2  IMG_0717_2
IMG_0764_2  IMG_0781_2
 IMG_0841_2  IMG_0880_2
 IMG_0899_2  IMG_0881_2
 IMG_0914_2  IMG_0864_2