Jan van Rijsingen

Jan van Rijsingen – foodondernemer, pionier en lid van het Topteam Agri&Food: “Het versterken van innovatie in het MKB is een prioriteit van de topsector”.

Sinds 1984 is Jan van Rijsingen samen met vier broers directeur en eigenaar van Van Rijsingen Groep. Per 1 januari 2010 is Van Rijsingen teruggetreden als directeur Van Rijsingen Groep en lid van de Raad van Commissarissen. Jan van Rijsingen is verbindingsofficier tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Zo heeft hij De Groene Campus, de leerfabriek, het Food Technology Park Brainport in Helmond, agrifoodcluster Food Connection Point en nieuwe bedrijven van buiten de regio met elkaar in verbinding gebracht.