Ruud Huirne

Ruud Huirne – Directie Food & Agri bij Rabobank Nederland

Ruud Huirne is directeur Food & Agri Nederland binnen de Rabobank. Na zijn opleiding aan Wageningen Universiteit heeft hij daar diverse functies vervuld. Voordat hij begin 2012 de overstap maakte naar de Rabobank was hij directeur van het LEI en daarvoor directeur van de Animal Sciences Group en hoogleraar Bedrijfseconomie. Momenteel is de heer Huirne nog verbonden aan de Wageningen Universiteit als bijzonder hoogleraar coöperatief ondernemerschap.

Bij de Rabobank houdt hij zich bezig met de strategie, financiering en risicomanagement van individuele agrarische bedrijven in alle sectoren, inclusief de (intensieve) veehouderij, akkerbouw en tuinbouw, alsmede met de MKB-food bedrijven.