Pers

Goes, 22 januari

Nieuwsbrief Food in de Delta

Goes, 13 januari 2015

Na groot succes nu tweede editie Food in de Delta

Na de succesvolle eerste editie van het congres Food in de Delta vindt er op 29 januari 2015.
de tweede editie plaats. De foodsector in Zuidwest Nederland heeft een sterke positie en heeft mogelijkheden om verder te groeien. Er wordt op grote schaal voedsel geproduceerd, getransporteerd en verwerkt tot eindproducten. Het economisch en maatschappelijk belang is groot voor de regio. Daarvoor is het nodig dat er wordt geïnvesteerd in kennis, innovatie en ondernemerschap met de blik gericht op de lange termijn. Dit alles gaat gebeuren tijdens het 2e agri- en aquabusiness congres. De organisatie heeft voor deze editie wederom bekende namen uit de sector gevraagd om hun verhaal en kennis komen delen tijdens het congres.

Programma

Het congres gaat van start met een typisch Zeeuws ontbijt. Daarna is het programma opgebouwd uit drie blokken waar de thema’s innovatie in de food, ondernemerschap en het regionale product en de foodsector in een breder perspectief voorbij komen.

Tijdens het Zeeuws ontbijt is gedeputeerde Kees van Beveren gastheer. De heer van Beveren is onder meer verantwoordelijk voor financiën, infrastructuur, landbouw en visserij binnen de gedeputeerde staten van de Provincie Zeeland.

In het eerste blok met het centrale thema “innovatie in de food” verzorgen Xander Beks en Froukje Kooter een duopresentatie genaamd “de toekomst van de agrifoodsector: jongeren in de driver’s seat”.

Jan van Rijsingen, foodondernemer, pionier en lid van het team Agri & Food spreekt in dit blok over innovaties in het MKB van de agri- en foodsector.

Daarnaast wordt het project high sensing 2.0 gepresenteerd door Mark Verhage. Dit project van ZAJK, DLV Plant en ZLTO heeft als doel om bestaande nieuwe meettechnieken te gebruiken en klaar te maken voor de praktijk.

Het tweede blok gaat over ondernemerschap en het regionale product. Stichting lekker regionaal product, Franca de Winter en Lisette Kreischer zullen de presentatie binnen dit blok verzorgen. Onderneemster Franca de Winter is onder andere mede-initiatiefnemer van het  businessconcept Vers & Handig, een nieuw regionaal logistiek concept waarbij de dagelijkse boodschappen bij de consument thuis worden bezorgd. Logistieke concepten (B-t-C) staan centraal in haar verhaal. Lisette Kreischer vertelt het succesvolle verhaal over The Dutch Weedburger, een innovatieve, 100% plantaardige hamburger met zeewier uit de Oosterschelde als grote smaakmaker.

De foodsector in een breder perspectief, dat is het thema waarmee het laatste blok wordt ingevuld. Topsprekers geven hun visie op de toekomst van food en agri. De eerste spreker is Jack Kloosterboer, directeur Kloosterboer Vlissingen. Hij gaat met name in op de toegevoegde waarde van de havens voor de foodsector. Europarlementariër Esther de Lange met de portefeuille landbouw en plattelandsontwikkeling is de tweede spreker. Het blok wordt afgesloten door Ruud Huirne, directeur Food & Agri bij Rabobank

Partners
De organisatie  van het congres is advies bureau Janse & Janse uit Goes. Stichting Lekker Regionaal Product één van de grote initiatiefnemers. Sabine Verburg, van Stichting Lekker Regionaal Product, vervult de rol van dagvoorzitter tijdens het congres.

Andere partners van Food in de Delta 2015 zijn: Zeeland Seaports, Switch, Provincie Zeeland, Foodport Zeeland, CZAV, Rabobanken Oosterschelde, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren-Noord Beveland, Agrimarkt en de Zeeuwse verzekeringen.


Inschrijven

Inschrijven voor het congres Food in de Delta kan via de website, www.foodindedelta.nl. Hier vind u ook het complete programma terug. Het congres bestaat uit drie blokken met de thema’s innovatie in de food, ondernemerschap en de economische ontwikkelingen van het regionale product. Het is mogelijk in te schrijven per blok. Inschrijven voor de ontbijtsessie is mogelijk voor maximaal 50 deelnemers. Na afloop van het congres biedt Stichting Lekker Regionaal Product alle congresdeelnemers een netwerkborrel aan.

Noot voor de redactie:

Janse & Janse B.V.

Sabrina de Koster

Zusterstraat 9

info@janse-janse.nl

0113-715410
—————-

Goes, 25 September 2013

NIEUWE SAMENWERKING VAKBEURS AGRI&AQUA

ESC Services en Janse & Janse uit Goes zijn een samenwerkingsverband aangegaan omtrent de vakbeurs Agri&Aqua welke wordt gehouden op 27 en 28 maart 2014 in de Zeelandhallen te Goes. De vakbeurs wordt georganiseerd door ESC Services in Goes. Janse&Janse is verantwoordelijk voor de organisatie van het bijbehorende vakcongres dat tijdens agri&aqua wordt gehouden. De samenwerkingsovereenkomst werd deze week tussen beide partijen getekend.

De vakbeurs Agri & Aqua wordt in 2014 voor de 2e keer georganiseerd. De beurs is met name bedoeld voor organisaties en ondernemingen die gerelateerd zijn aan de agrarische sector of visserij. Inclusief voedselverwerking, logistiek, groothandel en detailhandel. Het Foodport Zeeland congres dat tegelijkertijd wordt aangeboden richt zich vooral op de ondernemers en werknemers die werkzaam zijn in de genoemde sectoren.

Innovatie, ondernemerschap en netwerken. Dat zijn de belangrijkste ingrediënten van het vakcongres. Twee dagen lang passeren nieuwe ontwikkelingen op het gebied van aquacultuur en teelt de revue. In de vorm van presentaties en discussies zullen diverse interessante sprekers hun kennis en visie delen over de agrarische sector en de visserij. Het congres wordt onder meer mogelijk gemaakt door bijdragen van Foodport Zeeland, Lekker Regionaal Produkt en de Provincie Zeeland.

Informatie over dit persbericht: Janse&Janse BV 0113-715410  info@janse-janse.nl

—————————————
Persbericht maart 2014

Bekende sprekers en gasten tijdens het Congres ‘Food in de Delta

Op donderdag 27 maart vindt het congres Food in de Delta plaats in de Zeelandhallen te Goes. Het congres wordt georganiseerd door  Organisatie- Advies bureau Janse & Janse. Een aantal bekende sprekers en gasten zijn aanwezig  om hun kennis over actuele ontwikkelingen, innovaties en kansen in de foodsector te delen.

De Zuidwestelijke Delta en food zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er wordt op grote schaal voedsel geproduceerd, getransporteerd en verwerkt tot eindprodukten. Het economisch en maatschappelijk belang is groot voor de regio.  De foodsector heeft een sterke positie en heeft mogelijkheden om verder te groeien.
Deskundige sprekers tijdens het congres Food in de Delta stellen de toehoorder in staat om kennis op te doen over onder meer innovatie in de food, ondernemerschap en over de logistiek van het streekprodukt. Onder andere Wilfred van Elzakker (Agrimarkt), Cor van Oers (DLVplant) en Ester van Aalst (boerenfluitjes) zullen hun verhaal en kennis delen. Zeeland Seaports en de Stichting Lekker Regionaal Produkt nemen het grootste deel van het partnership van het congres voor haar rekening.

Gedeputeerde Kees van Beveren

Ondernemers en belanghebbenden komen tijdens het congres bijeen om zich te laten informeren over ontwikkelingen in de foodsector. Het congres gaat van start met een Zeeuws ontbijt. Gedeputeerde van de Provincie Zeeland, Kees van Beveren, is gastheer tijdens het ontbijt en zal zijn visie geven op het belang en de toekomst van de foodsector in de Delta. Een unieke gelegenheid voor deelnemers om in gesprek te gaan met de Provincie Zeeland

Europarlementariër Lambert van Nistelrooij
Drs. L.J.J. (Lambert) van Nistelrooij is lid van het Europees Parlement en zal tijdens het Zeeuws ontbijt en het eerste blok, over innovatie in de food, aanwezig zijn tijdens het Congres. De heer van Nistelrooij is onder meer hoofdonderhandelaar van de ‘EU Structuur en Investeringsfondsen’ voor de periode 2014-2020. Nederland doet het goed in de land- en tuinbouw en is een belangrijke motor voor de nationale en Europese economie. Gekeken bijvoorbeeld naar de innovatieve Biobased toepassingen die veelal uit de Delta regio komen en door de heer van Nistelrooij uitgelicht worden als een nieuwe en innoverende kracht in de Delta.

Inschrijven

Inschrijven voor het congres Food in de Delta kan via de website, www.foodindedelta.nl . Hier vind u ook het complete programma terug. Het congres bestaat uit drie blokken met de thema’s innovatie in de food, ondernemerschap en de economische ontwikkelingen van het streekprodukt. Het is mogelijk in te schrijven per blok. Inschrijven voor de ontbijtsessie is mogelijk voor maximaal 50 deelnemers. Na afloop van het congres biedt Stichting Lekker Regionaal Product alle congresdeelnemers een netwerkborrel aan met aansluitend de uitreiking van de eerste certificaten Zeeuws keurmerk streekprodukt door de Heer Kees van Beveren.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over dit persbericht:

Janse&Janse B.V.

e-mail: info@janse-janse.nl

Telefoonnummer: 0113-715410

———————————————–

Persbericht dinsdag 28 januari 2014

Het Congres ‘Food in de Delta’ tijdens de Agri en Aqua vakbeurs

De Zuidwestelijke Delta heeft een sterke basis in de foodsector. Toch liggen er nog prachtige kansen om verder uit te bouwen. Daarvoor is het nodig dat er wordt geïnvesteerd in kennis, innovatie en ondernemerschap met de blik gericht op de lange termijn. Dit allen gaat gebeuren tijdens het congres Food in de Delta op donderdag 27 maart. Het congres wordt georganiseerd door  Organisatie- Advies bureau Janse & Janse, en zal plaatsvinden tijdens de Vakbeurs Agri & Aqua in de Zeelandhallen te Goes.

De Zuidwestelijke Delta en food zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er wordt op grote schaal voedsel geproduceerd, getransporteerd en verwerkt tot eindprodukten. Het economisch en maatschappelijk belang is groot voor de regio.  De foodsector heeft een sterke positie en heeft mogelijkheden om verder te groeien.

Welke kansen zijn er voor groei binnen de foodketen? Hoe verbreed je je markt? Wat verwachten diverse schakels in de foodketen nu eigenlijk van elkaar en hoe speel je hier op in?

Gerenommeerde sprekers stellen de toehoorder in staat om kennis op te doen over onder meer innovatie in de food, ondernemerschap en over de logistiek van het streekprodukt.

Innovatie in de food is één van de thema’s tijdens het congres. Tijdens dit thema komt ook het telen op water aan de orde, een techniek die in populariteit toeneemt. Sinds juli 2013 vindt er een proef plaats met het telen van Prei op water bij het bedrijf van Robert Sandee in Kamperland. Janjo de Haan, projectleider namens de Universiteit in Wageningen zal tijdens het congres ingaan op de proefresultaten en de toekomst van telen op water.

Ondernemers en belanghebbenden komen tijdens het congres bijeen om zich te laten informeren over ontwikkelingen in de foodsector. Het congres gaat van start met een ontbijt. Gedeputeerde van de Provincie Zeeland Kees van Beveren is gastheer tijdens het ontbijt en zal zijn visie geven op het belang en de toekomst van de foodsector in de Delta. Een unieke gelegenheid voor deelnemers om in gesprek te gaan met de Provincie Zeeland!
Stichting Lekker Regionaal Product, Zeeland Seaports en de Zeeuwse verzekeringen hebben zich inmiddels aangesloten bij het Congres in de vorm van een partnership.

Inschrijven

Inschrijven voor het congres Food in de Delta kan alleen via de website, www.foodindedelta.nl. Hier vind u ook het complete programma terug. Het is mogelijk in te schrijven per blok met een keuze voor de ochtend- of middagsessie. Inschrijven voor de ontbijtsessie is mogelijk voor maximaal 50 deelnemers.

——- Noot voor de redactie ——–

Voor meer informatie over dit persbericht:

Janse & Janse B.V.
Contactpersoon: Sabrina de Koster
E-mail: sabrina@janse-janse.nl
Telefoonnummer: 0113-715410